Our Survices

ในด้านของการบริการต่าง ๆ ของ IREAL PLUS ได้มีการวางโครงสร้างในการบริหารจัดการให้ลูกค้าอย่างครอบคลุมในทุก ๆ ด้าน ดังต่อไปนี้

Product Management Consultant : IREAL PLUS นอกจากจะรับผลิตผลิตภัณฑ์เครื่องสำอางและอาหารเสริมคุณภาพดีเยี่ยมแล้ว ยังมีบริการให้คำปรึกษาการวางแผนการตลาดและช่องทางการจำหน่าย ให้คำปรึกษาวางแผนผลิตภัณฑ์ที่ต้องการขาย ให้คำปรึกษาวางแผนควบคุมงบประมาณ ให้คำปรึกษาวางแผนกลุ่มเป้าหมายที่ต้องการเจาะตลาด รวมไปถึงการให้คำปรึกษาวางแผนเอกลักษณ์และภาพลักษณ์ของผลิตภัณฑ์ด้วย

dev

Product Development : พัฒนาผลิตภัณฑ์อย่างแตกต่าง เพราะ IREAL PLUS มีทีมวิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์ตามแบบของลูกค้า ทดสอบประสิทธิภาพและความคงตัวของผลิตภัณฑ์ รวมไปถึงทดสอบความคงตัวของผลิตภัณฑ์ต่อบรรจุภัณฑ์

Product Registeration : หมดกังวลเรื่องของการจดทะเบียน อย. เนื่องจาก IREAL PLUS รับให้คำปรึกษาชื่อของผลิตภัณฑ์ที่เหมาะสมและถูกต้องตามหลัก อย. รวมไปถึงการจดแจ้งทะเบียน อย. อย่างมืออาชีพ การขอใบ COF เพื่อการส่งออกต่าง ๆ และการให้คำปรึกษาด้านการขอรับรองเพื่อการส่งออก

โรงงานผลิตอาหารเสริม โรงงานผลิตเครื่องสำอาง ผลิตเครื่องสำอาง ผลิตอาหารเสริม

Identity Design Cossultant : มั่นใจได้ว่าผลิตภัณฑ์ทุกชิ้นจะโดดเด่นสะดุดตา เพราะ IREAL PLUS มีบริการให้คำปรึกษาด้านการออกแบบบรรจุภัณฑ์ และฉลากสินค้าที่เหมาะสมกับกลุ่มเป้าหมาย รวมถึงการให้คำปรึกษาด้านการจัดหาบรรจุภัณฑ์และโรงพิมพ์ต่างๆ

Production Process : ทุกขั้นตอนการผลิตคำนึงถึงความสะอาด ปลอดภัย และประสิทธิภาพสูง เนื่องจาก IREAL PLUS มีความใส่ใจทุกขั้นตอนตั้งแต่การคัดสรรวัตถุดิบที่ดีที่สุด ไปจนถึงกระบวนการผลิตด้วยเทคโนโลยีที่ทันสมัย ควบคุมคุณภาพการผลิตด้วยระบบคุณภาพระดับสากล ตลอดจนการบรรจุผลิตภัณฑ์และการหุ้มฟิล์มผลิตภัณฑ์

clean

Logistic : ด้านการขนส่ง IREAL PLUS มีการบริหารจัดการในการจัดส่งผลิตภัณฑ์ถึงมือลูกค้ารวดเร็วและครบถ้วน

After Sale Service : บริการหลังการขายที่ประทับใจ โดยมีการให้ความรู้ และการฝึกอบรมเกี่ยวกับตลาดเครื่องสำอาง ผิวพรรณ และผลิตภัณฑ์เครื่องสำอางของลูกค้าเอง รวมถึงบริการให้คำปรึกษาด้านการจัดตั้งบริษัทและการบริหารองค์กร และให้คำปรึกษาด้านการสื่อสารการตลาด และการบูรณาการ IMC การตลาดออนไลน์ การตลาดเชิงรุก และเชิงรับ เป็นต้น