ABOUT US IREAL PLUS

บริษัท ไอเรียล พลัส (ประเทศไทย) จำกัด ประกอบกิจการทางด้านเครื่องสำอางเสริมความงาม ผลิตและจัดจำหน่ายผลิตภัณฑ์ประทินผิวจากธรรมชาติ มุ่งเน้นการส่งออกผลิตภัณฑ์ที่พัฒนาขึ้น โดยใช้สารสกัดที่คัดสรรอย่างดีที่สุดจากทุกมุมโลก ผ่านกระบวนการผลิตที่ทันสมัยได้มาตรฐานระดับสากล และทดสอบทุกขั้นตอนจนมั่นใจในคุณภาพ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่สมบูรณ์แบบและดีที่สุดก่อนถึงมือผู้บริโภค และประกอบกิจการทางด้านผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร โดยได้รับมาตรฐานการรับรองความปลอดภัยจากประเทศอเมริกา

slider

โดยบริษัท ไอเรียล พลัส (ประเทศไทย) จำกัด ได้จดทะเบียนจัดตั้งขึ้นเมื่อวันที่ 12 มีนาคม พ.ศ. 2544 โดยมีสำนักงานใหญ่อยู่ที่อำเภอธัญบุรี จังหวัดปทุมธานี ต่อมาได้ขยายฐานการผลิต ไปที่อำเภอดอนตูม จังหวัดนครปฐม บนเนื้อที่ 12 ไร่ เพื่อรองรับการผลิตที่เพิ่มจำนวนขึ้น โรงงานดังกล่าวถูกออกแบบอย่างถูกต้องตามระบบ GMP (Good Manufacturing Practice) ที่มีการความคุมคุณภาพที่มีมาตรฐานในกระบวนการผลิต การออกแบบอาคาร การควบคุมวัตถุดิบ การจัดเก็บ การขนส่ง การตรวจติดตาม การสืบย้อนกลับกระบวนการ การเรียกคืนสินค้า ตลอดจนการตรวจติดตามผลของเครื่องสำอางที่ผลิต ความสะอาดและปลอดภัยของสถานที่และการควบคุมคุณภาพเครื่องสำอางที่ผลิต

นอกจากนี้โรงงานในบริษัท ไอเรียล พลัส (ประเทศไทย) จำกัด ยังได้ขึ้นทะเบียนเป็นโรงงานอุตสาหกรรมประเภทที่ 4 (รง.4) และได้รับมอบนโยบายโรงงานอุตสาหกรรมสีเขียวจากกระทรวงอุตสาหกรรมนำมาปฏิบัติภายในโรงงาน และเข้าโครงการโรงงานสีเขียว โดยในอนาคตกำลังดำเนินการเข้าโรงงานสีขาวปลอดยาเสพติด สิ่งมึนเมา และอบายมุขด้วย

POLICY

บริษัท ไอเรียล พลัส (ประเทศไทย) จำกัด มีนโยบายมุ่งเน้นอย่างจริงจังในการพัฒนาเทคโนโลยีการผลิต และผลิตสินค้าที่ดีมีมาตรฐาน มีความสะอาด ปลอดภัย โดยคัดสรรวัตถุดิบชั้นยอดจากทุกมุมโลกเข้าสู่กระบวนการผลิต ภายใต้การทำงานของบุคลากรในองค์กรที่มีคุณภาพ รวมถึงมีการบริหารจัดการที่ดีและเป็นเลิศ เพื่อให้เกิดความพึงพอใจแก่ผู้บริโภค

GUARANTEE

สินค้าทุกชนิดของบริษัท ไอเรียล พลัส (ประเทศไทย) จำกัด ให้การรับรองและสามารถเปลี่ยนสินค้าคืนได้หากสินค้ามีจุดบกพร่อง ฉะนั้นลูกค้าจึงสามารถไว้วางใจได้ว่า สินค้าทุกชิ้นของท่านจะเต็มเปี่ยมไปด้วยคุณภาพและความพึงพอใจ

TARGET

บริษัท ไอเรียล พลัส (ประเทศไทย) จำกัด ต้องก้าวเข้าเป็นผู้นำในธุรกิจเครื่องสำอางในประเทศไทยและต่างประเทศในการผลิตและจัดจำหน่าย ผลิตภัณฑ์ประทินผิว ผลิตสินค้าที่ดีมีคุณภาพ ผ่านกระบวนการผลิตที่ทันสมัย สะอาด ปลอดภัย ไม่ระคายเคืองผิว ใช้ได้ผลจริง บริการรวดเร็ว เพื่อสร้างความประทับใจให้กับลูกค้าที่ให้ความไว้วางใจที่ดีกับเรามาโดยตลอด พร้อมทั้งดูแลรักษาสิ่งแวดล้อม และประหยัดพลังงาน

Ireal Plus

Ireal Plus ผลิตสินค้าแล้วกว่า 2000 รายการ

SLOGAN

“Goodness of Beauty” สวยงามอย่างมีคุณธรรม

VISION

“Best GMP Cosmetic” เป็นผู้นำในธุรกิจเครื่องสำอางที่ได้มาตรฐาน GMP ดีที่สุด

บริษัทไอเรียล พลัส (IREAL PLUS) คำนึงถึงความสะอาด (CLEAN) การมีสุขลักษณะที่ดีของโรงงานผลิต และการผลิตสินค้าที่ไม่ระคายเคืองต่อผิว (NON-Irritate) เป็นสำคัญ

ศักยภาพการผลิต

บริษัท ไอเรียล พลัส (ประเทศไทย) จำกัด เป็นโรงงานผลิตเครื่องสำอางที่สร้างชื่อเสียงโด่งดังไปทั่วโลกติดอันดับ 1 ใน 15 ของประเทศไทยที่ได้รับการยกย่องเป็นสินค้าส่งออกที่มีคุณภาพจากกรมส่งเสริมการส่งออก กระทรวงพาณิชย์โดยมีระบบการบริหารที่มีมาตรฐาน GMP ASEAN COSMETICS สะอาด ปลอดภัย ห่วงใยสิ่งแวดล้อม และมีการนำเทคโนโลยีการผลิตที่ล้ำสมัยนำมาใช้ในการผลิตเครื่องสำอางและผลิตภัณฑ์สปา

นำทีมบริหารงานโดยคุณพัชรพล สุทธิธรรม ร่วมกับ เภสัชกรธีรวุฒิ พงศ์เศรษฐไพศาล อดีตนายกสมาคมเภสัชกรรมชุมชน (ประเทศไทย) ซึ่งถือเป็นผู้ที่เชี่ยวชาญที่มีความรู้เรื่องมวลพืชพรรณธรรมชาติผสมผสานความรู้แบบภูมิปัญญาตะวันออก และด้วยการสั่งสมประสบการณ์ของทีมงานที่มีมาอย่างยาวนานกว่า 30 ปี จึงได้ร่วมกันสรรสร้างผลิตภัณฑ์เพื่อสุขภาพและความงามขึ้น ภายใต้สัญลักษณ์ “ไอ เรียล พลัส (ประเทศไทย) จำกัด” ในแนวความคิดการบูรณาการและพัฒนาผลิตภัณฑ์เครื่องสำอางที่ได้จากธรรมชาติอย่างมีมาตรฐานสากล ใช้กระบวนการคัดสรรสิ่งที่ดีที่สุดจากธรรมชาติ เพื่อให้ได้ผลิตภัณฑ์เครื่องสำอางที่ดีที่สุด เน้นปราศจากสารที่ให้โทษต่อผิวพรรณ เพื่อให้ได้มาซึ่งการพัฒนาสูตรผลิตภัณฑ์เครื่องสำอางที่มีเอกลักษณ์เฉพาะตัวตามแบบฉบับ ของไอ เรียล พลัส ซึ่งจะเติมเต็มคุณค่าและมากด้วยคุณภาพด้านความงามที่เหมาะสำหรับทุกเพศทุกวัย

board

ที่ผ่านมาบริษัท ไอเรียล พลัส (ประเทศไทย) จำกัด ได้ผลิตเครื่องสำอางจำหน่ายทั้งในประเทศไทยและต่างประเทศไม่ว่าจะเป็น อเมริกา ญี่ปุ่น ออสเตรเรีย และเยอรมัน ฯลฯ แล้วรวมกว่า 1,500 ผลิตภัณฑ์ โดยให้บริการทางด้านความงามต่าง ๆ แยกเป็น 3 ประเภทหลัก ๆ ได้แก่ OEM และ ODM ซึ่งเป็นการรับผลิตสินค้าให้ทั่วโลกไม่ว่าจะเป็นผลิตภัณฑ์เครื่องสำอางเคาน์เตอร์แบรนด์ ผลิตภัณฑ์เครื่องสำอางMass และผลิตภัณฑ์เครื่องสำอางตลาดกลาง สินค้าดังกล่าวมีทั้งผลิตภัณฑ์สปา ผลิตภัณฑ์บำรุงผิวหน้า ผิวกาย ผลิตภัณฑ์ใช้ในธุรกิจเสริมความงาม รวมไปถึงรับผลิตสินค้าให้ผู้ที่สนใจธุรกิจเครื่องสำอางและเพิ่งเริ่มต้นธุรกิจใหม่ที่ต้องการสร้างแบรนด์เป็นของตัวเอง โดยทางบริษัทฯ มีบริการดังต่อไปนี้

  • รับผลิตเครื่องสำอางตามความต้องการของลูกค้าและรับสร้างแบรนด์สินค้า OEM
  • รับขึ้นทะเบียนแจ้งการผลิตตามกฎกระทรวงสาธารณสุข (อย.)
  • ให้คำแนะนำการนำสินค้าออกสู่ตลาด
  • รับขึ้นทะเบียนแจ้งการส่งสินค้าออกสู่ต่างประเทศ(Certificate)
  • รับขึ้นทะเบียนแจ้งการส่งสินค้าออกสู่ต่างประเทศ(Certificate)
  • รับออกแบบผลิตภัณฑ์ทางด้านความงามเป็นแบรด์ของลูกค้าเอง ODM
  • ให้คำแนะนำทางด้านความงาม การดูแลรักษาผิว จากผู้เชี่ยวชาญ
  • รับพัฒนาผลิตภัณฑ์เครื่องสำอางประทินผิวทุกชนิด

และประเภทที่ 3 OBM คือการผลิตสินค้าภายใต้แบรนด์ของบริษัท ไอเรียล พลัส (ประเทศไทย) จำกัด ที่ได้พัฒนาผลิตภัณฑ์ขึ้นมาอย่างครบถ้วน เพื่อให้ตัวแทนจำหน่ายที่สนใจธุรกิจเครื่องสำอาง แต่ไม่อยากเริ่มต้นใหม่ได้นำไปจำหน่าย โดยผลิตภัณฑ์ทุกชิ้นที่นำมาพัฒนานี้ทั้งหมดได้ประสบความสำเร็จจากตลาดต่างประเทศแล้วทั้งสิ้น

IREAL PLUS สร้างผู้ประกอบการใหม่ ปั้นเเบรนด์ไทย ไปให้ไกลระดับโลก
สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม พร้อมปรีกษาการสร้างเเบรน์ฟรี
HOT Line : 097-080-1003 เเละ 091-003-9660
Line official : @ireal
www.irealplus.net