“โรงงานสีขาว”
หลังจากสวดมนต์เช้ากันเสร็จ
มี Surprise ให้ทีมงานทุกคนอยู่ในห้องกันก่อน
ทันใดนั้นเอง รถตรวจสุขภาพเคลื่อนที่ พร้อมทีมงานตำรวจก็มาให้ทุกๆคนตรวจปัสสาวะหาสารเสพติด พร้อมตรวจประวัติอาชญากรรม และให้ทีมคุณหมอตรวจเลือด พร้อมเอกซเรย์ ตรวจสุขภาพอย่างละเอียด เพื่อพิสูจน์ว่าไอเรียล พลัส เป็น”โรงงานสีขาวอย่างแท้จริง”