ผลงานวิจัยสิทธิบัตรของ IREAL PLUS ได้รับรางวัลชนะเลิศ IP CHAMPION จากรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ ซึ่งจัดโดยกรมทรัพย์สินทางปัญญา กระทรวงพาณิชย์

โดยบริษัท ไอเรียล พลัส (ประเทศไทย) จำกัด เป็นบริษัทแรกในประเทศไทย ที่ได้รับรางวัลชนะเลิศ IP CHAMPION 2 รางวัลรวดในปีเดียวกัน และเพื่อรักษาเกียรติคุณที่ได้รับนี้ไว้ให้ดีที่สุด บริษัท ไอเรียล พลัส (ประเทศไทย) จำกัด ทีมนักวิจัย R&D และทีมงานของ Ireal Plus ทุกคนจะยึดมั่นในการพัฒนาและสร้างสรรค์นวัตกรรมผลิตภัณฑ์เครื่องสำอาง และผลิตภัณฑ์อาหารเสริมใหม่ ๆ ให้ดียิ่งขึ้นอย่างไม่หยุดยั้ง เพื่อรอยยิ้มที่สวยงามของทุกคน