บริษัท ไอเรียล พลัส (ประเทศไทย) จำกัด ร่วมกับผู้มีจิตศรัทธามอบอุปกรณ์กีฬา และทุนการศึกษาจำนวน 50,428 บาทให้นักเรียนเรียนดี ความประพฤติเรียบร้อย ที่โรงเรียนอุบลรัตน์ราชกัญญาราชวิทยาลัย อ.นครชัยศรี จ.นครปฐม (โรงเรียนปรกแก้ว)